Moeder Kind Huis


 

In Nederland zijn verschillende Moeder Kind Huizen. Je kunt hier als moeder of zwangere vrouw terecht als je zwanger bent of een baby hebt. Als je een partner hebt, mag deze hier niet komen wonen, wel is het meestal toegestaan dat hij op bezoek komt. Hoe vaak dit mag is afhankelijk van het moeder kind huis waar je in zit.

De regelgeving rondom opvang is steeds strenger. Dit omdat er steeds minder geld beschikbaar wordt gesteld door de overheid voor dit soort projecten. Dit zorgt ervoor dat men strengere eisen stelt om te bepalen of je, in dit geval, in een Moeder Kind Huis terecht mag komen.

Elke instantie werkt anders, maar in grove lijnen zullen ze op elkaar lijken. Om in aanmerking te komen voor een moeder kind huis is een belangrijke regel dat je een “hulpvraag” moet hebben. Dit houdt in dat als je “geen” problemen hebt, of bijvoorbeeld alleen dakloos of thuisloos raakt, je vaak niet in aanmerking komt voor een Moeder Kind Huis. Wanneer dan wel?

 

Hulpvraag

Op het moment dat jij een “hulpvraag” hebt, kom je vaak wel in aanmerking voor Moeder Kind Huis. Wat is nu precies een hulpvraag? Denk hierbij aan hulp bij financiën, hulp bij het huishouden of hulp bij de opvoeding. Maar ook kan het zijn dat je vanwege psychische klachten een hulpvraag hebt. Of jouw hulpvraag groot genoeg is, bepaalt het Moeder Kind Huis, of een instantie als de gemeente of het buurtteam.

 

Gemeente en Buurtteam

Vaak is het niet mogelijk jezelf aan te melden bij een Moeder Kind Huis, maar moet dit via een andere instantie gaan. Dit heeft deels met financiële redenen te maken. Een buurtteam of gemeente gaat samen met jou kijken of ze je kunnen aanmelden. Hiervoor bekijken ze eerst of jouw hulpvraag duidelijk is en of dat genoeg zal zijn om bij een Moeder Kind Huis terecht te komen. Als dat allemaal duidelijk is kunnen ze je aanmelden voor het Moeder Kind Huis. In veel gemeentes zal je dit gesprek hebben bij het buurtteam, maar dit is per gemeente verschillend. In sommige gemeentes gaat het via een speciaal team die er voor jongeren is en gaat het helemaal niet via een buurtteam of gemeente. Dit zou je zelf kunnen uitzoeken door bijvoorbeeld de gemeente te bellen. Zij kunnen jou dan vertellen waar je terecht kan.

Het is moeilijk een duidelijk beeld te schetsen voor elke persoonlijke situatie gezien het in elke gemeente anders gaat. Maar het belangrijkste is te weten dat als je naar een Moeder Kind Huis wilt, je een of meerdere hulpvragen moet hebben. Alleenstaande moeder zijn of geen onderkomen hebben, is niet genoeg om in aanmerking te komen voor een Moeder Kind Huis. Zit jij nu in een moeilijke situatie en weet je niet waar je aan toe bent. Ga dan langs bij een buurtteam of bel de gemeente, zij kunnen je meer duidelijkheid geven en wellicht zien zij mogelijkheden waar jij niet aan gedacht hebt!